Infoa Organisaatiodynamiikka FINOD ry:stä

Organisaatiodynamiikka FINOD ry. on vuonna 1984 perustettu suomalainen kehittämistyön ammattilaisten yhdistys, jonka tehtävänä on edistää organisaatioiden dynamiikan ymmärtämistä ja teoreettista edelleen kehittämistä. Yhdistys pyrkii myös edistämään jäsenkuntansa ammatillista kehittymistä alalla.

Organisaatiodynamiikka FINOD ry:n teoreettinen mielenkiinto on kohdistunut erityisesti psykodynaamisen ja systeemisen organisaationäkökulman yhdistämiseen. Tästä lähtökohdasta on seurannut erityisen kiinteä yhteistyö Metanoia Instituutin, www.metanoia.fi, ja Tavistock Instituutin, www.tavinstitute.org, sekä muiden samalla alalla toimivien organisaatioiden kanssa.

Yhdistys on Suomessa ollut mukana järjestämässä tutkivaan perusotteeseen ja kokemusperäiseen oppimiseen pohjautuvia seminaareja perustamisestaan lähtien. Nykyisin näitä seminaareja järjestetään yhteistyössä Metanoia Instituutin kanssa.

Yhdistyksen ammatillisena haasteena on tutkivan perusotteen soveltaminen organisaatioiden kehittämisessä. Pintailmiöihin keskittymisen asemesta
tavoitteena ovat organisatoriset perusprosessit ja pitkäaikaisvaikutukset.

Julkisten seminaarien lisäksi moni- ammatillinen yhdistys järjestää jäsenkunnan keskinäisiä tilaisuuksia ja ylläpitää ammatillista yhteistyö-verkostoa kotimaassa ja ulkomailla. Erityisen tärkeässä asemassa yhdistyksen toiminnassa ovat jäsenkunnan sisäiset keskustelu-foorumit, joilla jäsenten kokemuksia pyritään jakamaan ja työstämään yhteiseksi oppimiseksi.

Yhdistys myös julkaisee omaan työotteeseensa perustuvaa kirjallisuutta.

Briefly in English

The Finnish Society for Organisational Dynamics is a Finnish scientific association which was founded in 1984 and whose task is to promote research into organisational dynamics and create the prerequisites for its application. The society also has the objective of developing the professional skills of its members in the field.

The theoretical interest of the Finnish society for Organisational Dynamics has been particularly focused on combining the perspectives of psychodynamics and the systemic organisational approach. This starting point has led to particular close cooperation with the Tavistock Institute and other bodies active in the same field. The association in Finland has been involved in developing group relations conferences and seminars from its inception. Currently, these conferences in Finland are arranged in cooperation with the Metanoia Institute.