Jäsenhakemus

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka osoittaa kiinnostusta ja halua edistää yhdistyksen tehtävää.

Varsinaisten jäsenten lisäksi hallitus voi hyväksyä kannatusjäseniksi yrityksiä, yhteisöjä tai säätiöitä, joilla on oikeustoimikelpoisuus ja joiden tavoitteet eivät ole ristiriidassa yhdistyksen tavoitteiden kanssa.

Lisäksi hallitus voi hyväksyä opiskelijajäseniksi yhdistyksen tehtävästä kiinnostuneita alan opiskelijoita.

Organisaatiokonsultti FINOD, Työnohjaaja FINOD tai Organisaatioanalyytikko FINOD -nimike myönnetään jäsenelle, joka on suorittanut hallituksen hyväksymän nimikkeen käyttöön oikeuttavan organisaatiodynaamisen koulutuksen ja joka on riittävässä määrin toiminut konsultti-, työnohjaaja- tai organisaatioanalyytikon tehtävissä ja jonka hallitus katsoo voivan toimia itsenäisenä organisaatiokonsulttina, työnohjaajana tai organisaatioanalyytikkona.

Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta, joka hyväksyy uudet jäsenet.

Jäsenmaksu on 70 euroa / vuosi. Eläkkeellä oleville jäsenille jäsenmaksu on 35 euroa/ vuosi.

Hae jäsenyyttä alla olevalla lomakkeella.

Nimi

Syntymäaika

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Ammatti

Peruskoulutus

Muu koulutus

Työkokemus

Perustelut liittymiselle (miksi haluat liittyä yhdistyksemme jäseneksi?)