Aineistoja

Alla on lueteltu Organisaatiodynamiikka FINOD ry:n jäsenten julkaisuja.

Jarmo Manner: Tiimi, joka söi esimiehiä

Organisaatiot unohduksen ja ilon tuottajina, vertaisarvioitu, Tiedepolitiikka 2/16

Ammatillinen toimijuus

Timo Totro – Harri Hyyppä (toim.) (2012) ”Vailla muistia, vailla pyrkimyksiä…” Todellisuuksien kohtaaminen – W. R. Bionista keskiajan mystiikkaan

Antti Soikkanen (2012) “TOIMIVA KUVA KAAOKSESSA” Toiminnalliset ja visuaaliset kehittämismenetelmät organisaatioiden muutosmyrskyssä. Infor, 2012

Jukka-Pekka Heikkilä – Harri Hyyppä – Risto Puutio (Toim.) “YHTEISÖN LUMO” Systeemisiä kytkeytymisiä (2009)

Kaija Karjalainen – Timo Totro toim. (2008). “NÄKYVÄÄN KÄTKEYTYNYT” Puheenvuoroja konsultoinnista ja yhteisödynamiikasta. Oulu: Metanoia instituutti.

Leila Keski-Luopa (2007) “TYÖNOHJAUS VAI SUPERVIISAUS” 
Syvällinen perusteos kaikille työnohjaajille ja työnohjauksesta kiinnostuneille. Oulu: Metanoia instituutti.

Pekka Tokola – Timo Totro (toim.)
(2006). “KORJAAVA TYÖ ORGANISAATIOISSA”
Tekstejä korjaamisen ja muutoksen dynamiikasta. Oulu: Metanoia instituutti.

Anton Obholzer – Vega Zagier Roberts (toim.) (2006). “TIEDOSTAMATON TYÖSSÄ” Yksilöllinen ja organisatorinen stressi palvelualoilla. Oulu: Metanoia instituutti.

Harri Hyyppä – Leila Keski-Luopa – Seppo Ruotsalainen (2005). “ETTEMME OLISI KUIN LAMPAAT…” Syventäviä tekstejä organisaatioiden psykodynamiikasta ja tutkivasta työotteesta.
Oulu: Metanoia instituutti.

Harri Hyyppä – Asko Miettinen (toim.) (2005). “JOHTAJUUS JA ORGANISAATIODYNAMIIKKA” Tekstejä psykodynaamisesta ja tutkivasta työotteesta organisaatiossa.
Oulu: Metanoia instituutti.

Pekka Tokola – Harri Hyyppä (2004). “KONSULTAATIOTYÖN PERUSTEITA” Käytännöllinen johdanto kaikille konsultatiivisen työotteen soveltajille. Oulu: Metanoia instituutti.