Tutkimuskonferenssi

Mielikuvat, fantasiat, realiteetit ja tunteet

Organisaatiodynamiikan, intersubjektiivisuuden, kokemuksellisuuden ja vuorovaikutuksen tutkimuskonferenssi, Tieteiden talo, Helsinki 13.-14.3.2015

Materiaalit

Risto Puutio: Organisaatiodynamiikka (PDF)
Helga Hagman: Kokemuksia koulumaailmasta (DOC)
Leila Keski-Luopa: Kokemus (PPTX)
Virpi Tökkäri: Organisaatio kokemuksena (PPTX)
Pekka Lopponen: Opetustilanteen dynamiikka (PPTX)
Heikki Vuorila: Organisaatio situationaalisena säätöpiirinä (PPTX)
Esko Klemela: Yksilön mielen tuhoavuudesta organisaation tuhoutumiseen (DOCX)
Timo Totro: Efesoksen mellakka (PPTX)

Konferenssin esittely

Konferenssin järjestää Organisaatiodynamiikka FINOD ry. FINOD on tieteellinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää organisaatioiden dynamiikan tutkimusta ja luoda edellytyksiä sen soveltamiselle sekä edistää jäsenkuntansa ammatillista kehittymistä alalla.

Miten syntyy mielikuva organisaatiosta? Organisaatiot ovat olemassa kokemuksellisesti. Yhteiskunta ja elämä jäsentyvät niiden kautta. Samalla organisaatiot ovat epämääräisiä ja toisinaan hahmottomiakin. Organisaatioihin kohdistuu paljon erilaisia tunteita. Kokemukset ja vuorovaikutuksen dynamiikka vaikuttavat kaikessa organisaatioiden toiminnassa meitä muokaten ja todellisuutta luoden.

Kokemus ja organisaatio ovat jännitteisiä asioita. Kokemus on yksityinen, mutta voimme puhua myös jaetuista kokemuksista. Organisaatio on yhteinen sopimus jonka koemme päteväksi, ja samalla puhumme siitä yksikössä. Organisaatio eräällä tavalla pulpahtaa olevaksi yksityisten kokemusten jaetussa tilassa. Sille näyttää kehkeytyvän omia tavoitteita, tarpeita, intohimoja, vaatimuksia ja perversioita, jotka eivät tunnu olevan palautettavissa yksilön ominaisuuksiksi vaan elävät omaa elämäänsä vuorovaikutuksen dynamiikassa.

Konferenssi kysyy, kuinka tieteellisen tutkimuksen keinoin voimme ymmärtää organisaation dynamiikkaa jaetun kokemuksellisuuden ja vuorovaikutuksen kautta. Konferenssi kutsuu tutkijoita, jatko-opiskelijoita ja kokeneita asiantuntijoita yhteiseen keskusteluun ja tutkivaan työhön eri tieteenaloja yhdistävänä foorumina. Konferenssi ei halua rajoittua minkään tieteenalan edustamiin näkökulmiin tai käsitteenmuodostukseen.

Mitä eri näkökulmat avaavat meille organisaatioin dynamiikasta? Mikä saa meidät kokemaan organisaation organisaationa? Kenen tai keiden kokemuksista puhutaan kun puhutaan kokemuksista organisaatioissa? Miten rakennamme realiteeteille tai fantasioille perustuvat mielikuvamme organisaatiosta? Millä tavalla organisaatio on jaettu kokemus? Mitä ovat organisaation tunteet, toiveet ja fantasiat, ja miten ne muodostuvat? Miten ihanteet ja halut ovat jännitteisessä suhteessa organisaation vaatimusten kanssa? Onko organisaatiolla omia mielikuvia tai jaettuja harhoja? Vai onko kaikki palautettavissa yksilöllisiksi kokemuksiksi?

Tutkimuskonferenssin pääpuhujia ovat Taideyliopiston Sibelius-Akatemian varadekaani, esittävän säveltaiteen tutkimuksen professori ja ryhmäpsykoanalyytikko Kari Kurkela sekä Jyväskylän yliopiston filosofian professori ja psykoanalyytikko Jussi Kotkavirta. Näiden lisäksi kaksipäiväisen foorumin täyttää eri alojen tutkijoiden ja asiantuntijoiden työryhmäesitykset ja keskustelut. Konferenssiesitelmien ja puheenvuorojen pohjalta tullaan toimittamaan tieteellinen julkaisu.