Organisaatiodynamiikka

ARMSTRONG, DAVID

Organization In The Mind

Psychoanalysis, Group Relations, and Organizational Consultancy

Occasional Papers 1989 – 2003

French Robert (Ed.)
Karnac, 2005
ISBN 1-185575-397-9

BION, W.R.

Experiences in Groups and Other Papers.

Tavistock Publications, 1961
ISBN 422 70070 3

BOÀTHIUS, S.B. och JERN, S. (red.)

Den Svårfångade Organisationen: Texter om medvetna
och omedvetna skeenden. 

Natur och Kultur, 1996
ISBN 91 27 04391 6

COLMAN, ARTHUR D. & BEXTON, HAROLD W.

Group Relations Reader

A:K:Rice Institute Series, 1975
ISBN O-916050-01-7

COLMAN, ARTHUR D. & GELLER, MARVIN H.

Group Relations Reader 2

A.K. Rice Institute Series, 1985
ISBN 0-9615099-0-2

CYTRYNBAUM, SOLOMON and NEUMAR, DEBRA A. (Eds.)

Group Dynamics, Organisational Irrationality, and Social Complexity:
Group Relations Reader 3

A.K.Rice Institute
ISBN 0-9760899-0-4

FRENCH, R. & VINCE, R. (Eds.)

Group Relations, Management, and Organization

Oxford Universi8ty Press, 1999
ISBN 0-19-829366-6

GOULD, LAURENCE J – STAPLEY, LIONEL F (Eds.)

The systems Psychodynamics of Organisations

Karnac, 2001
ISBN 1-892746-89-1

GOULD, LAURENCE J – STAPLEY, LIONEL and STEIN , MARK (Eds.)

Experiential Learning in Organizations

Applications of the Tavistock Group Relations Approach

Karnac, 2004
ISBN 1-85575-979-9

HINSHELWOOD, R.D.

What happens in Groups: Psychoanalysis, the Individual and the Community.

Free Association Books, 1987
ISBN 0 946960 89 5

HIRSCHORN, LARRY

The Workplace Within. Psychodynamics of Organisational Life

The MIT Press, 1988
ISBN 0-262-08163-5

HIRSCHORN, LARRY

Reworking Authority. Leading and Following in the Post-Modern Organization

The MIT Press, 1997
ISBN 0-262-08258-6

HYYPPÄ, HARRI – MIETTINEN ASKO (Toim.)

Johtajuus ja Organisaatiodynamiikka

Metanoia Instituutti, 2000
ISBN 951-98531-0-3

HYYPPÄ, HARRI

Avointen järjestelmien teoria työnohjauksen viitekehyksenä.

Oulun Yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 
17/1983, 1983.
ISBN 951-42-1655-5

JERN. S – BOALT-BOÀTHIUS S. – HIDMAN U. – H÷GBERG B

Grupprelationer. En antologi om förhållandena mellan individ, grupp och
 organisation

Natur och Kultur, 1984
ISBN 91-27-01289-1

KESKI-LUOPA, LEILA

Työnohjaus vai superviisaus? Työnohjausprosessin filosofisten
ja kehityspsykologisten perusteiden tarkastelua.

Metanoia Instituutti, 2001
ISBN 951-98531-1-1
3,p 2007 ISBN 978-951-98531-7-8

KLEIN, EDVARD B – GABELNICK FAITH – HERR, PETER (Eds.)

The Psychodynamics of Leadership

Psychosocial Press, 1998
ISBN 1-887841-13-X

MENZIES LYTH, I.E.P.

Containing Anxiety in Institutions: Selected Essays. Vol. I

Free Association Books, 1988
ISBN 1-85343-001-3

MENZIES LYTH, I.E.P.

The Dynamics of the Social. Selected Essays; Vol. II

Free Association Books, 1989
ISBN 1-85343-052-8

MILLER, E.J.

From Dependency to Autonomy: 
Studies in Organization and Change.

Free Association Books, 1993
ISBN 1-85343-335-7

OBHOLZER, ANTON and ROBERTS, VEGA ZAGIER (Eds.)

The Unconcious at Work
Routledge, 1994
ISBN 0-415-10206-5

Suom. : Tiedostamaton työssä.
Metanoia Instituutti 2006
ISBN 951-98531-5-4

PUUTIO, RISTO
Merkitysmysteeri – organisaatiot ja kehittämisen kieli
Painoporras Oy, Jyväskylä, 2002.
ISBN 951-97005-3-6

SEGAL, HANNA

Melanie Klein ihmismielen ymmärtäjänä.

Yliopistopaino, 1994.
ISBN 951-570-108-2

STAPLEY, LIONEL F
Globalization and Terrorism. Death of a Way of Life
KARNAC, 2006
ISBN 978 1 85575 481 2

TOTRO, TIMO – TOKOLA, PEKKA (Toim.)

Korjaava työ organisaatiossa

Metanoia Instituutti 2006
ISBN 951-98531-6-2

TRIST, E. – MURRAY, H. (Eds.)
The Social Engagement of Social Science
Free Association Books, 1990 ISBN 1-85343-165-6