Yhteistyökumppanit

Il Nodo Group
A.K. Rice Institute
The Tavistock Institute
Metanoia Instituutti
Agslo

Yhteistyö on tähän asti ollut ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa käytävää keskustelua, kansainvälisistä seminaareista ja konferensseista tiedottamista. Yhdistys voi tarvittaessa tukea pienellä matka-avustuksella jäsenistöä kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisessa.

FINOD ry. on tehnyt pitkään yhteistyötä Metanoia Oy:n kanssa erilaisten tapahtumien, seminaarien ja julkaisutoiminnan muodossa.