Loading...

Artikkeleita ja esityksiä

Jussi Onnismaa 2021: Tulevaisuuden kuvat ja mahdollisuuden taju

Leila Keski-Luopa 2021: Organisaatio ammattina: Tulevaisuuden kuvat ja mahdollisuuksien taju: Mistä tulemme ja mitä näemme edessämme?

Jarmo Manner 2016: Tiimi, joka söi esimiehiä

Jussi Onnismaa 2016: Organisaatiot unohduksen ja ilon tuottajina, vertaisarvioitu, Tiedepolitiikka 2/16

Jussi Onnismaa 2015: Ammatillinen toimijuus

Marianne Tensing 2011: Kokemuksia ”Energy, co-creation and wellbeing in organizations” -konferenssista

Kaija Karjalainen 2010: Yritys nähdä maailma toisin

Pekka Tokola 2009: Loukkaantuminen – miksi emootioiden kanssa kannatta työskennellä organisaatioissa. Osviitta 1/2009 STORY –jäsenlehti

Kirjallisuutta

ARMSTRONG, DAVID. Organization In The Mind. Psychoanalysis, Group Relations, and Organizational Consultancy. Occasional Papers 1989 – 2003. Karnac, 2005. ISBN 1-185575-397-9

BION, W.R. Experiences in Groups and Other Papers. Tavistock Publications, 1961. ISBN 422 70070 3

BOÀTHIUS, S.B. och JERN, S. (red.) Den Svårfångade Organisationen: Texter om medvetna
och omedvetna skeenden. Natur och Kultur, 1996. ISBN 91 27 04391 6

COLMAN, ARTHUR D. & BEXTON, HAROLD W. Group Relations Reader. A:K:Rice Institute Series, 1975. ISBN O-916050-01-7

COLMAN, ARTHUR D. & GELLER, MARVIN H. Group Relations Reader 2. A.K. Rice Institute Series, 1985. ISBN 0-9615099-0-2

CYTRYNBAUM, SOLOMON and NEUMAR, DEBRA A. (Eds.) Group Dynamics, Organisational Irrationality, and Social Complexity:Group Relations Reader 3. A.K.Rice Institute. ISBN 0-9760899-0-4

FRENCH, R. & VINCE, R. (Eds.) Group Relations, Management, and Organization. Oxford Universi8ty Press, 1999. ISBN 0-19-829366-6

GOULD, LAURENCE J – STAPLEY, LIONEL F (Eds.) The systems Psychodynamics of Organisations. Karnac, 2001. ISBN 1-892746-89-1

GOULD, LAURENCE J – STAPLEY, LIONEL and STEIN , MARK (Eds.). Experiential Learning in Organizations
Applications of the Tavistock Group Relations Approach. Karnac, 2004. ISBN 1-85575-979-9

HEIKKILÄ, JUKKA-PEKKA – HYYPPÄ, HARRI – PUUTIO, RISTO. (toim.) 2009. “YHTEISÖN LUMO” Systeemisiä kytkeytymisiä (2009)

HINSHELWOOD, R.D. What happens in Groups: Psychoanalysis, the Individual and the Community. Free Association Books, 1987. ISBN 0 946960 89 5

HIRSCHORN, LARRY. The Workplace Within. Psychodynamics of Organisational Life. The MIT Press, 1988
ISBN 0-262-08163-5

HIRSCHORN, LARRY. Reworking Authority. Leading and Following in the Post-Modern Organization. The MIT Press, 1997. ISBN 0-262-08258-6

HYYPPÄ, HARRI. Avointen järjestelmien teoria työnohjauksen viitekehyksenä. Oulun Yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 17/1983, 1983. ISBN 951-42-1655-5

HYYPPÄ, HARRI – MIETTINEN ASKO (Toim.). Johtajuus ja Organisaatiodynamiikka. Metanoia Instituutti, 2000. ISBN 951-98531-0-3

HYYPPÄ, HARRI – KESKI-LUOPA, LEILA – RUOTSALAINEN, SEPPO. 2005. “ETTEMME OLISI KUIN LAMPAAT…” Syventäviä tekstejä organisaatioiden psykodynamiikasta ja tutkivasta työotteesta.
Oulu: Metanoia instituutti.

JERN. S – BOALT-BOÀTHIUS S. – HIDMAN U. – H÷GBERG B. Grupprelationer. En antologi om förhållandena mellan individ, grupp och organisation. Natur och Kultur, 1984. ISBN 91-27-01289-1

KARJALAINEN, KAIJA – TOTRO, TIMO. (toim.) 2008. “NÄKYVÄÄN KÄTKEYTYNYT” Puheenvuoroja konsultoinnista ja yhteisödynamiikasta. Oulu: Metanoia instituutti.

KESKI-LUOPA, LEILA. Työnohjaus vai superviisaus? Työnohjausprosessin filosofisten ja kehityspsykologisten perusteiden tarkastelua. Metanoia Instituutti, 2001. ISBN 951-98531-1-13,p 2007 ISBN 978-951-98531-7-8

KLEIN, EDVARD B – GABELNICK FAITH – HERR, PETER (Eds.) The Psychodynamics of Leadership. Psychosocial Press, 1998. ISBN 1-887841-13-X

MENZIES LYTH, I.E.P. Containing Anxiety in Institutions: Selected Essays. Vol. I. Free Association Books, 1988. ISBN 1-85343-001-3

MENZIES LYTH, I.E.P. The Dynamics of the Social. Selected Essays; Vol. II. Free Association Books, 1989
ISBN 1-85343-052-8

MILLER, E.J. From Dependency to Autonomy: 
Studies in Organization and Change. Free Association Books, 1993. ISBN 1-85343-335-7

OBHOLZER, ANTON and ROBERTS, VEGA ZAGIER (Eds.) The Unconcious at Work
Routledge, 1994
ISBN 0-415-10206-5. Suom. : Tiedostamaton työssä. Metanoia Instituutti 2006. ISBN 951-98531-5-4

PUUTIO, RISTO. Merkitysmysteeri – organisaatiot ja kehittämisen kieli. Painoporras Oy, Jyväskylä, 2002.
ISBN 951-97005-3-6

SEGAL, HANNA. Melanie Klein ihmismielen ymmärtäjänä. Yliopistopaino, 1994. ISBN 951-570-108-2

STAPLEY, LIONEL F. Globalization and Terrorism. Death of a Way of Life. KARNAC, 2006. ISBN 978 1 85575 481 2

TOKOLA, PEKKA – HYYPPÄ, HARRI. 2OO4. “KONSULTAATIOTYÖN PERUSTEITA” Käytännöllinen johdanto kaikille konsultatiivisen työotteen soveltajille. Oulu: Metanoia instituutti.

TOTRO, TIMO – HYYPPÄ, HARRI. (toim.) 2012. ”Vailla muistia, vailla pyrkimyksiä…” Todellisuuksien kohtaaminen – W. R. Bionista keskiajan mystiikkaan

TOTRO, TIMO – TOKOLA, PEKKA (Toim.) Korjaava työ organisaatiossa. Metanoia Instituutti 2006. ISBN 951-98531-6-2

TRIST, E. – MURRAY, H. (Eds.) The Social Engagement of Social Science. Free Association Books, 1990 ISBN 1-85343-165-6