Mitä FINOD minulle merkitsee? Jäseniltä kuultua vuosikokouksessa maaliskuussa 2019:

  • ”FINOD on minulle kollegiaalinen yhteisö, jossa voi pohtia organisaatiodynamiikkaa, konsultaatiotyön kiemuroita ja työnohjauksen kinkkisiä kysymyksiä. FINOD:in tilaisuudet ovat aina mukavia, kodikkaita, rentoja tilaisuuksia, joissa osallistujien erilaiset näkemykset yhdistyvät.”
  • ”Minulle on FINOD ammatillinen ja teoreettinen yhteys muihin, voi kuulla, missä muut menevät ja voi peilata omia ajatuksia.”
  • ”Kaikkiin kysymyksiin ei ole välttämättä ratkaisuja, välillä on hyödyllistä olla asioiden äärellä ja seurata prosessia.”
  • ”Minulle FINOD on ammatillinen foorumi, jossa voi tutkia organisaatiodynamiikkaa ja jäsentää sitä. Samoin se on paikka, jossa voi tavata kollegioita ja peilata kaikkea, mitä tässä maailmassa tapahtuu.”
  • ”Se on yhdessä ajattelua asettaen kysymyksiä, joihin ei välttämättä ole selkeitä vastauksia. FINOD ry edustaa minulle monipuolista ajattelua, syvällisiä keskusteluja, jatkuvaa kouluttautumista ja oman osaamisen ylläpitämistä, ajankohtaisten ilmiöiden tutkimista. FINOD on yhdistys, joka edustaa enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.”