Epävarmuuden ikuinen paluu ja radikaali uteliaisuus, yhteistyöseminaari Metanoia Instituutin kanssa

Loading...
Ladataan Tapahtumat

Tervetuloa tutkimaan ja keskustelmaan miten käsitellä ja ymmärtää epävarmuutta konsultoinnin prosesseissa. Epävarmuus on kompleksisuuteen ja organisaatioihin kuuluva ominaisuus johon konsulttina täytyy luoda oma suhde. Kuinka altistua konsulttina epävarmuudelle asiakastyössä ja prosesseissa? Kuinka olla konsulttina suhteessa uuteen, juuri näyttäytyvään tai ehkä vasta tulossa olevaan? Kuinka organisaatiot ja konsultointiprosessit ohjautuvat kohti epävarmaa tulevaisuutta? Seminaarissa käymme uteliasta dialogia miten konsultaatiotyö voi sovittautua radikaalistikin muuttuvaan todellisuuteen.

Tilaisuus on kutsu tulla ajatelemaan ja puhumaan omasta konsultaatiotyöstä yhdessä kollegojen kanssa alustusten virittämänä.

Kaksi kehittämsityön näkökulmaa saa hieman enemmän yhteistä aikaa:
1. Jäähyväiset toksiselle optimismille
2. Miten organisaatiot ohjautuvat epävarmuudesta? Yhteisöohjautuvan organisaation konsultointi.

Päivän aikana keskusteluja ovat virittämässä:

JUSSI ONNISMAA: JÄÄHYVÄISET TOKSISELLE OPTIMISMILLE

Epävarmuus ei enää yhdistä, vaan yksilöllistää. Yksilöllistymisestä ja epävarmuudesta keskusteltaessa maailma näyttäytyy kärkevimmillään nollasummapelinä. Pelin maailmassa teot eivät kumuloidu, eikä elämäkerrallista jatkuvuutta ole helppo tavoittaa. Epäonnistuminen onnen tavoittelussa tuottaa kestämätöntä häpeää. Pakonomaisen ja toksisen optimismin sijasta optimismi voidaan nähdä myös luottamuksena siihen, että omalla ja yhteisellä toiminnalla on merkitystä ja mieltä, vaikkei lopputulosta voi tietää.

HELENA IHALA: LUOVUUDEN JA VAPAUDEN MAHDOLLISUUDET ORGANISAATIOISSA MULTIKRIISIEN AIKAKAUDELLA

Uteliaisuus organisaatioissa toisenlaisia tietämisen tapoja kohtaan on tullut moninaisten kriisien ajassa yhä tarpeellisemmaksi. Taiteen, runouden, draaman ja myyttien maailma tuo tietämiseen aistivoimaisen ja kokemuksellisen ulottuvuuden, joka täydentää mutta myös haastaa eurosentristä tieteellistä tietoa. Taiteeseen ja leikkiin liittyvä uteliaisuus on potentian, piilevien mahdollisuuksien ilmenemiselle ominaista. Tällainen uteliaisuus on sukua paremmaksi ja terveeksi tekemiselle, parantamiselle (curiositas < curo). Siinä suhde tuntemattomaan on intentionaalinen, olemme osallisia uuden muodostumisessa, luomisen prosessissa.
Miten konsultaatiotyössä voimme rakentaa olosuhteita uteliaalle, todentajuiselle ja rohkealle elinvoimalle epävarmuuksien keskellä?

PERTTU SALOVAARA: MITEN ORGANISAATIOT OHJAUTUVAT EPÄVARMUUDESTA? YHTEISÖOHJAUTUVAN ORGANISAATION KONSULTOINTI

Organisaatiomuotoilun perusperiaate on, että organisaatio sopeutuu ympäristöönsä: kukin ympäristö vaatii omanlaisensa organisaatiomallin. Aikamme keskeinen organisoitumismuoto, perinteinen hierarkinen johtamismalli, ei ole kovin hyvä elämään epävarmuudessa ja muokkautumaan. Tässä impulssissa pohditaan, voiko – ja jos niin miten – ihmisyhteisö ohjautua yhteisön tahdosta. Mikä on vuorovaikutuksen ja rakenteiden merkitys organisaation muokkautumiselle? Millaisia periaatteita löytyy yhteisöohjautuvista organisaatioista?

Ja millaisilla keinoilla konsultointi auttaa systeemiä tutkimaan ja reagoimaan todellisuuteen?

PETTERI MIKKOLA: MIHIN SE JOHTAA, KUN JOHTAA – TYÖYHTEISÖN JA TIIMIEN KANNATTELEVA JA KONSULTOIVA JOHTAMINEN

 ”Ei ole aikaa” – mihin ei ole aikaa ja mihin sitä aikaa pitäisi olla? Organisaatioissa näyttäytyy usein ilmiö, jossa esihenkilöllä ja työyhteisöllä ei ole aikaa pysähtymiseen, kohtaamiseen ja työn ilmiöiden tutkimiseen.
Kenen tarpeisiin käytetty työaika tällä hetkellä siis vastaa?
Sote- ja kasvatusalan työntekijöiden keskeistä ammattiosaamista on asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen, sensitiivinen kohtaaminen ja tukeminen sekä monenlaisten asiakasprosessien kannattelu. Työssä on paljon vuorovaikutusta ja kohtaamista ja siksi työn ilmiöitä tulisi pysähtyä tutkimaan vuorovaikutuksessa työyhteisön ja esihenkilön kanssa.

Johtamisessa pitää olla vahvasti mukana työyhteisön ja tiimien kannatteleva ja konsultoiva johtaminen. Käymme esimerkkitapauksen kautta läpi, miten kasvatusalan työyhteisölle säännöllisesti järjestetyt  pysähtymisen paikat sekä tiimien säännöllinen konsultoiva ja kannatteleva ohjaaminen mahdollistui ja mitä siitä seurasi.

 

MARJUKKA LAUROLA: “TÄSSÄ JA NYT”-HETKEN HYÖDYNTÄMINEN KONSULTAATIOTYÖSSÄ JA EPÄVARMUUDESSA PIILEVÄ POTENTIAALI

Konsultaatioprosesseissa olemme jatkuvasti erilaisten tarinoiden ja todellisuuksien äärellä. Jokaisen oma sisäinen maailma luo eri merkityksen samalle tapahtumalle ja yksi ärsyke aikaansaa monia reaktioita. Konsulttina voimme tehdä valintoja työskentelemmekö ”silloin ja siellä” vai ”tässä ja nyt”. Uudistuminen, uteliaisuus ja muutoksen mahdollisuus piilevät tässä hetkessä ja sen näkyväksi tekemisessä. Kuinka konsulttina hyödyntää “tässä ja nyt”-hetken potentiaali ja sen energisoiva vaikutus?


JUKKA-PEKKA HEIKKILÄ: EPÄVARMUUDEN KARTOITTAMINEN, MIKÄ ON TOTTA JA HYÖDYLLISTÄ KONSULTOINISSA?

Olemme joutuneet luopumaan tietämisen ylellisyydestä ja astuneet epävarmojen mahdollisuuksien maailmaan. Tällainen epävarmuus kyseenalaistaa jatkuvasti tapaamme toimia ja konsultoida. Kuinka epävarmuus voi toimia ohjauspyöränä innovatiiviselle konsultointiprosessille? Kuinka rakentaa prosesseihin uteliaisuutta ja kuvittelukykyä, herkkyyttä ilmaantuvalle jotta uuden ymmärtäminen ja kartoittaminen voisi tulla mahdolliseksi. Epävarmuus on kuohuva ympäristö jossa konsultoinnin hyödyllisyyden, mielekkyyden ja innostuksen on pinnalla pysyäkseen uudistuttava koko ajan.

 

PAIKKA: HELSINKI, ETELÄESPLANADI 8A

Kustannukset: 80€ (sis. alv) FINOD jäsenille ja 120€ (sis. alv) ei jäsenille.
Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

 

Lisätietoa seminaarista ja ilmoittautuminen: https://www.metanoiainstituutti.fi/tapahtuma/epavarmuuden-ikuinen-paluu-ja-radikaali-uteliaisuus-4-11-2023

Go to Top