Organisaatiodynamiikka-ilta: ryhmädynamiikka, ryhmäidentiteetin muodostuminen

Loading...
Ladataan Tapahtumat
Miten ryhmäidentiteetti syntyy?
Mitkä ovat ryhmän muodostamisen kriittiset vaiheet?
Miten organisaation systeeminen valta ja ryhmäidentiteetti liittyvät toisiinsa?
Maria-Elisa Kuusisto esittelee väitöstutkimukseensa pohjautuvan kahdeksan vaiheisen ryhmäidentiteetin muodostumisen mallin. Malli on julkaistu konferenssissa: 2023 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC).

Illan aikana keskustellaan ryhmien käynnistämisen tärkeistä alkuvaiheista ja niiden vaikutuksesta ryhmän normeihin sekä organisaation valtarakenteeseen.

Ilmoittautumiset: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckZdTsCwGsdkwN6PsfwfIdkN9q70HBAwpY1-zHwJhPGdqDSg/viewform

Go to Top