Vuosikokous

Loading...
Ladataan Tapahtumat

Tervetuloa Suomen organisaatiodynamiikka FINOD ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Aika: 11.3.2023 klo 10.00 – 12.00
Paikka: etäkokous zoomalustalla

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm. 2022 tilinpäätös, toimintakertomuksen vahvistaminen ja vuoden 2023 toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksun vahvistaminen. Kokouksessa valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
Ilmoittautumiset osoitteeseen johanna.karatmaa@gmail.com, ilmoittaudu viimeistään 9.3. mennessä.

Ohjelma:

10.00 Tilaisuuden avaus – yhdistyksen puheenjohtaja Marjukka Laurola

Vuosikokous

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.
 3. Kahden ääntenlaskijan valitseminen.
 4. Edellisen vuoden toimintakertomus.
 5. Tilikertomus, tilintarkastajan lausunto ja tilien vahvistaminen.
 6. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
 7. Jäsenmaksun suuruuden määrääminen.
 8. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta, jäsenmaksun suuruudesta ja talousarviosta päättäminen.
 9. Hallituksen puheenjohtajan vaali ja vaali erovuoroisten tilalle.
 10. Yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä vaali. Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin, mikäli vähintään kaksi yhdistyksen jäsentä vaatii sitä.
 11. Muut johtokunnan, tilintarkastajien tai yhdistyksen jäsenten esille tuomat asiat, joista kokouskutsussa on ilmoitettu.
Go to Top