Ajattelun tiloja

Suomen Organisaatiodynamiikka FINOD ry:n tarkoitus on edistää organisaatiodynamiikan ja -ilmiöiden ymmärrystä ja soveltamista käytäntöön. Yhdistyksen yhteiskunnallisena tehtävänä on tukea ja edistää työyhteisöjen ja yksilöiden työkykyä ja työhyvinvointia organisaatioissa. Yhdistys luo edellytyksiä jäsenistönsä ammatillisen osaamisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen ylläpitämiselle ja kehittämiselle.

Organisaatiodynamiikka FINOD ry:n orientaatio on systeemis-psykodynaaminen, jossa inhimillinen todellisuus on nähty niin yksilöiden kuin organisaatioiden tasolla jatkuvassa liikkeessä olevina ja uudelleen muotoutuvina identiteetin kehitysprosesseina. Organisaatiodynamiikassa on kysymys yhteisöllisen ja henkilökohtaisen kytkeytymisestä toisiinsa eri tavoin. Organisaatiodynaamiset ilmiöt ovat löydettävissä kaikissa yhteisöissä ja ryhmissä.

Organisaatiodynamiikka FINOD ry:n edustama ns. Group Relations (Tavistock) -traditio on joukko erilaisia teorioita ja ajattelutapoja, joita yhdistää kokemuksellinen oppiminen, tutkiva työote ja pyrkimys katsoa pintailmöiden taakse – pintaa syvemmälle.

Sosiaalisessa mediassa